Plovdiv Flughafen Transfer. Buchen billige Taxi von Plovdiv Flughafen zu Ihrem Hotel. Von Tür zu Tür Transfer von Plovdiv Flughafen nach Bansko, Borovets, Pamporovo, Sonnenstrand, Ruse, Veliko Tarnovo, Goldstrand, Sozopol, Albena, Sofia, Varna, Burgas, Plovdiv, Flughafen Thessaloniki Flughafen Bukarest Flughafen Istanbul , Flughafen Skopje. Flughafentransfer günstig Plovdiv.
EN | RU | BG | ES

Plovdiv Flughafentransfer

PLOVDIV TRANSFERPREISE

Taxi
1-3
Pers.
Minivan
3-4
Pers.
Van
4-8
Pers.
Kleinbus
8-12
Pers.
Kleinbus
12-17
Pers.
Bus
17-30
Pers.
Reisebus
30-50
Pers.
Distanz
einweg
km
Transfer
Dauer
min
Flughafen Plovdiv - Burgas €145,0 €155,0 €165,0 €265,0 €323,0 €459,0 €529,0 295 km 190 min
Flughafen Plovdiv - Chepelare €45,0 €59,0 €69,0 €89,0 €98,0 €179,0 €219,0 85 km 80 min
Flughafen Plovdiv - Flughafen Bukarest-Otopeni €249,0 €269,0 €298,0 «?» «?» «?» «?» 430 km 370 min
Flughafen Plovdiv - Flughafen Burgas €149,0 €159,0 €169,0 €269,0 «?» «?» «?» 305 km 240 min
Flughafen Plovdiv - Flughafen Istanbul-Ataturk €264,0 €287,0 €370,0 €469,0 €750,0 €899,0 €933,0 450 km 360 min
Flughafen Plovdiv - Flughafen Sofia €68,0 €78,0 €88,0 €129,0 €189,0 €259,0 €299,0 155 km 125 min
Flughafen Plovdiv - Flughafen Thessaloniki €229,0 €269,0 €339,0 €399,0 «?» «?» «?» 460 km 360 min
Flughafen Plovdiv - Flughafen Varna €184,0 €194,0 €224,0 €339,0 €449,0 €659,0 €769,0 435 km 305 min
Flughafen Plovdiv - Haskovo €53,0 €55,0 €69,0 «?» «?» «?» «?» 90 km 80 min
Flughafen Plovdiv - Istanbul €264,0 €287,0 €379,0 €469,0 €750,0 €899,0 €933,0 450 km 350 min
Flughafen Plovdiv - Pamporovo €45,0 €59,0 €69,0 €89,0 €98,0 €179,0 €219,0 90 km 110 min
Flughafen Plovdiv - Pazardzhik €35,0 €43,0 €49,0 «?» «?» «?» «?» 45 km 40 min
Flughafen Plovdiv - Plovdiv €17,0 €25,0 €30,0 €45,0 €64,0 €83,0 «?» 15 km 20 min
Flughafen Plovdiv - Smoljan €55,0 €75,0 €85,0 «?» «?» «?» «?» 105 km 120 min
Flughafen Plovdiv - Sofia €68,0 €78,0 €88,0 €129,0 €189,0 €259,0 €299,0 145 km 120 min
Flughafen Plovdiv - Svilengrad €98,0 €109,0 €129,0 «?» «?» «?» «?» 150 km 140 min
Flughafen Plovdiv - Thessaloniki €229,0 €269,0 €339,0 €399,0 «?» «?» «?» 460 km 360 min
Flughafen Plovdiv - Varna €184,0 €194,0 €224,0 €339,0 €449,0 €659,0 €769,0 435 km 305 min
Flughafen Plovdiv - Velingrad €69,0 €79,0 €93,0 €135,0 «?» «?» «?» 90 km 90 min